Cutting Tools, Drills, Countersing, Cutter, Taps, End Mills

Cutting Tools, Drills, Countersing, Cutter, Taps, End Mills


ดอกสว่านเจาะเหล็กก้านตรงรุ่นยาว (Series 116)

ดอกสว่านเจาะเหล็กก้านตรงรุ่นยาว (Series 116)

ดอกสว่านเจาะเหล็กก้านตรงรุ่นยาว (Series 116)..

$0.00 Ex Tax: $0.00

ดอกสว่านไฮสปีด เป็นชุด-บรรจุกล่องเหล็ก (Series 106 - 107)

ดอกสว่านไฮสปีด เป็นชุด-บรรจุกล่องเหล็ก (Series 106 - 107)

ดอกสว่านไฮสปีด เป็นชุด-บรรจุกล่องเหล็ก (Series 106 - 107)..

$0.00 Ex Tax: $0.00

มีดกลึงกลม (STK+17)
มีดกลึงกลม HSS (LBK)
มีดกลึงเหลี่ยม HSS (LBK)
Showing 46 to 52 of 52 (4 Pages)